Drága Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Egy hete, amikor ezt az Igét kaptuk, még nem gondoltuk, hogy vasárnap már nem találkozhatunk a vészhelyzet tovább fejlődése miatt. Azóta egyre inkább csak távközlési eszközök útján tudunk egymásról. Jönnek-mennek közöttünk a hívások, levelek, üzenetek. Örülünk, hogy ezek a szeretetet, a törődést, a biztatást a bátorítást közvetítik a gyülekezetben! Tegyük ezt továbbra is alázattal, semmiképpen sem kioktatóan, a másik hitét bírálva! Nem a viták és a hitviták ideje van itt, hanem az önvizsgálat, bűnbánat ideje! A szüntelen könyörgés, Isten előtt állás ideje! Nagy kiváltság ez, hogy ebben a romló külső helyzetben mi stabil belső (lelki) oszlopokkal állhatunk meg és állhatunk helyt Isten kegyelméből! Az Ő személye, hatalma, hűsége, szeretete számunkra bőségesen elég arra, hogy ne csak magunkban, hanem egymásban is “tartsuk a lelket” (a Szentlélek erőnek, szeretetnek, józanságnak a Lelke – Pártfogónk és Vigasztalónk!) ezekben a nehéz napokban. Hálával tapasztalom, hogy ebben igyekeztek is.

Mi is, feleségemmel, Katókával, szeretnénk bátorítani benneteket azzal az igével, amit vasárnap kaptunk Istentől közvetlenül, de Bercin és Dávidon keresztül is – vagyis háromszor. Ez elég egyértelmű nekem ahhoz, hogy úgy ragaszkodjunk ehhez az Igéhez, mint Istentől kiküldött Rómához (= aktuálisan megszólító személyes bibliai üzenet). Éppen nekünk, éppen erre a helyzetre kaptuk ígéretként, amiben vagyunk. Meggyőződésem, hogy a másik, Katóka által hirdetett Ige jött most számunkra olyan irányt mutatóvá, mint tavaly a Céltudatos élet című könyv kapcsán megértett üzenetek (Dávid sátora; Őrhelyemre állok; A mi 5000-rünk)! Feleségem meggyőződése pedig, hogy Isten jót fog kihozni ebből a nyomorúságból. Éhséget és szomjúságot fog támasztani az emberek szívében beszéde iránt és ébredés, megújulás következik. Erre nézve van is egy biztató bizonyság Olaszországból, amit megrendülten, de bizakodó szívvel olvastunk.

Álljunk hát rá hittel az Igére! Olvassuk, mondjuk, éljük meg az Úr szavát! Zárjuk szívünkbe gondolatait és osszuk meg egymással megtapasztalásait! 

A hagyományos Károli fordítás mellé leírtuk párhuzamba a legújabb, un. EFO fordítást is, mert az még aktuálisabban fogalmaz: szó szerint a járványt emlegeti, mint amivel szemben az Úr oltalmába menekülhetünk.
Bátorítsátok hát egymást ezekkel az Igékkel! 

 

Testvéri szeretettel:

Péter András és Péterné Szűcs Katalin – lelkipásztoraitok

Zsoltárok 91. rész – gondolatok

Miközben sorra jönnek az egyre rosszabb hírek és egyre közelebbről érintenek bennünket és szeretteinket az Örökkévaló Felséges Isten egyetlen erőteljes és változatlanul aktuális JÓHÍRREL bátorít minket: Ő a mi oltalmunk! Nemcsak úgy általában és elméletben, hanem egészen konkrétan most ebben a veszélyben és fenyegetettségben. Erre szeretnék rámutatni a Zsoltár verseinek taglalásával.

„Egy nyavajás vírus” – mondta valaki – és felfalja, felborítja az egész világot!” Egyre közelebbről és egyre rettenetesebb hírek jönnek, ahogy telnek a napok. Íme egy vészjelző üzenet.

EZZEL SZEMBEN ISTEN ÜZENETE EZ: NEM KELL FÉLNED! NE FÉLJ, CSAK HIGGYJ! (Ján.) A mi biztonságunk és nyugalmunk, oltalmunk és védelmünk az Örökkévaló – Teremtő – Gondviselő – Mindenható Isten!

 

Zsoltárok könyve 91. rész 1-2. vers: „Aki a Felséges rejtekében lakik, az a Mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az ÚRnak: oltalmam és váram, Istenem, őbenne bízom!”

Mert Ő:

– Rejtek – ha üldöznek valakit, akkor keresi, hová rejtőzhet el = Az Úrban így lehet elbújni

– Árnyék – ha tűz a Nap, árnyékot keres a hévség elől = az Úrhoz így lehet menekülni

– Oltalom – ha ellenség támad bezárkózik egy várba = az Úrnál így lehet lakni

 

Amikor a sátán…

Tőrt vet  – egyenlőre rossz hírekkel…                         – Bízzál az Örökkévalóban!

Tűz a nap – tűzpróba alá vet a félelem…                – Bízzál az Örökkévalóban!

Támad az ellenség – a koronavírus képében…               – Bízzál az Örökkévalóban!

 

Bízzál az Örökkévalóban:

Állj rá hittel erre a Zsoltárra (= lakozik – 1.v.) – vedd magadra ígéreteit!

Rejtőzz el a Vele való közösségben (= ismeri nevemet – 14.v.) – gyakorold a kegyességet!

Nyugodj meg a félelemtől (= árnyékában pihen – 1-v.) – érezd biztonságban magadat!

 

MIÉRT?

Zsoltárok könyve 91. rész 3-8. vers: „Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren esnek is el oldalad mellől és tízezren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését!”

 

Mert Ő:

– Megszabadít – mint amikor kihúznak az orvvadász csapdájából egy madarat

– Befedez – mint madár a fiókáit a közelgő veszélytől (=vírusfertőzés)

– Oltalmaz – mint pajzs és páncél – a kétségbeeséstől, pániktól, bajoktól

Vajon kiknek és milyen helyzetben szó ez az ígéret? Meggyőződésem: nekünk – most!

 

Többféle képben kifejezve: tőr – ijesztés – nyíl – pusztítás, de végül is nevén nevezve konkrétan e mostani esetünkben bátorít bizalomra: dögvész, ragály (=fertőzés, járvány) – ez az, amiben vagyunk!

Szakemberek azt állítják, hogy addig nem lehet megfékezni ezt a járványt, amíg az emberek 60-70%-a meg nem fertőződik! Ezek szerint lesznek (leszünk) 30-40%-ban olyanok, akik nem kapják el a vírust! DE kik lesznek ezek? Szabad hinnünk: azok bizonyára köztünk lesznek, akik az Úrban bíznak (1-2.v.); „ismerik nevét” (14.v.); ragaszkodnak hozzá (14.v.); segítségül hívják Őt (15.v.). Lehet-e állítani, hogy én, vagy te vagyunk/leszünk azok? Állítani nem, mert azt az ÚR dönti el, kik lesznek benne a 30-40%-ban! A többség persze ebben reménykedik. De milyen alapon? Ez nem mindegy! Igaz védekezünk: maszkot öltünk, fertőtlenítünk, távolságot tartunk, bezárkózunk stb. Igen ezek fontosak, minden bizonnyal hatékonyak is. De nem ez az alapja a „meg nem szégyenülő” reménységnek, hanem az Örökkévalóban való bizalom, az Ő ígérete!

Az orvosok csak követni tudják a vírus útját: hova terjed át, hol milyen intenzitású, hány beteg, hány halott stb. De az Úr ismeri az útját! Tudja a mozgását. Ő valóban meg tudja előzni! Elébe tud menni, hogy gátat vessen neki: eddig és ne tovább!

Az 5. vers bátorítása: „nem kell félned” – se nappal, se éjszaka, se a homályban, se délben – lehet reménykedned! Még akkor is, ha körülötted jobbról is, balról is csapást vág az emberek között.

 

Zsoltárok könyve 91. rész 9-15. vers: „Ha az ÚR a te oltalmad, és a Felségest választod hajlékodul, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátradhoz. Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet! Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt.”

A 9-15. versek üzenete: Isten megindul és cselekszik érdekedben,

ha te:

– Őt választod (9.v.) – reménységed alapjául, Benne bízol;

– Hozzá ragaszkodsz (14.v.) – állhatatos maradsz hitedben;

– Nevét ismered (14.v.). – közösségben vagy Vele;

– Nevét segítségül hívod (15.v.) – ez a név: Jézus Krisztus – akinek sebeiben meggyógyultunk (I.Péter2,24.v.)

 

Mert Ő:

– Távol tartja még otthonodtól is (= sátrad 10.v.) ellenségedet;

– Vigyáznak még lépteidre is az angyalok (11-12.v.);

– Te győzöd le a „mumust” és nem ő téged (= oroszlán-kígyó-sárkány 13.v.);

„Nem is közelít”? Pedig íme: közel jött! – mint Sidrák-Misák-Abednégóhoz a tüzeskemence lángjai, vagy az Egyiptomból szabaduló Izraelhez a páska éjszakáján a pusztító angyal – DE NEM ILLET TÉGED (=nem éget meg, nem öl meg), hanem megszabadulsz és felmagasztaltatsz, megmenekülsz és hosszú életű leszel (15.v.).

CSAK HÍVD SEGÍTSÉGÜL AZ ÚR NEVÉT! NE FÉLJ, CSAK HIGGYJ!

HOGY CSINÁLJUK MI A FELESÉGEMMEL?

Miközben az ajánlott óvatosságot követjük, elébe megyünk a fenyegetésnek –naponta többször keressük az Urat:

– Imádkozunk: hálaadásban, imádásban, könyörgésben, közbenjárásban (név szerint felemlegetjük az Úr előtt mindazokat, akiket csak ismerünk)

– Sokat olvassuk és forgatjuk a szívünkben az Igét (együtt és külön-külön gondolkozunk, beszélgetünk az olvasottakról)

– Napi 5-10 testvérrel beszélünk kölcsönösen bátorítva egymást

– Segítséget adunk (-kapunk) azoknak, akiknek ránk van szükségük.

– A rossz hírekkel szemben MEGVALLJUK ISTEN AKTUÁLIS JÓ HÍRÉT: A 91. ZSOLTÁR SZAVAIVAL. Körülbelül így:

A Felségesnek rejtekében lakom, a MINDENHATÓ árnyékában megnyugszom!

Isten az oltalmam, Istenem Ő – Benne bízom!

Ő MEGSZABADÍT:

– A madarásznak tőréből

– Nappal a nyíltól,

– A veszedelmes dögvésztől

– Tollaival befedez ENGEM

– Szárnyai alatt oltalmam van

– Pajzsom és páncélom az Ő HŰSÉGE!

NEM FÉLEK

– Az éjszakai ijesztéstől

– Nappal a nyíltól

– Homályban a dögvésztől

– Délben a ragálytól

HOZZÁM NEM IS KÖZELÍT – noha elesnek mellőlem ezren, jobbom felől tízezren!

AZT MONDOM: AZ ÚR AZ ÉN OLTALMAM: a Felségest VÁLASZTOTTAM HAJLÉKOMMÁ!

NEM ILLET ENGEM

– Veszedelem

– Csapás sem közelít SÁTOROMHOZ

Mert Ő:

– Angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek minden utamban, kézen hordozzanak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőben.

Oroszlánon – jáspiskígyón – oroszlánkölykön – sárkányon JÁROK ÉS MEGTAPOSOM ŐKET!

RAGASZKODOM HOZZÁD – bizony TE:

–  M e g s z a b a d í t a s z

–  F e l m a g a s z t a l s z

ISMEREM ÉS SEGÍTSÉGÜL HÍVOM A NEVEDET, ezért:

– Meghallgatsz engem

– Velem vagy háborúságomban

– Megmentesz

– Megdicsőítesz, hosszú élettel megelégítesz

– Megmutatod nemek a Te  s z a b a d í t á s o d a t!!!

TEGYÉTEK TI IS EZEKET ÉS MEGGYŐZŐDÉSEM, HOGY NEMCSAK A FÉLELEM HANEM A BETEGSÉG SEM FOG LEVERNI BENNETEKET A LÁBATOKRÓL!

ÁLLJATOK MEG A HITBEN, HOGY MEGÁLLHASSATOK EGÉSZSÉGBEN! AZ ÚR KEZE LEGYEN VELETEK!

Ábrahámnak – Izsáknak – Jákóbnak – Izraelnek – Sidráknak -Misáknak -Abednégónak – Dánielnek Istene óvjon meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében a Szentlélek által!

 Ámen!

Vélemény, hozzászólás?