Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 12. fejezet 
9-21. vers

„(9) A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, (10) a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. (11) A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. (12) A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak, (13) a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. (14) Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, ne pedig átkozzátok. (15) Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. (16) Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek. (17) Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. (18) Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. (19) Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. (20) Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. (21) Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (12/2): Ragaszkodj a jóhoz és győzd le azzal a gonoszt!

Ma egy parancs sorozat (18 db) zúdul a nyakunkba. Vagy inkább „sorozatparancs”? Mert az itt felsorolt 18 intelem/buzdítás sorozata összesíthető egyetlen dologban: a szeretetben (18 az 1-ben). Pál ezt meg is teszi: bekeretezi ezt a felsorolást a „JÓ”-ra való intéssel:

„… ragaszkodjatok a jóhoz…. a gonoszt jóval győzd meg.”

A szeretet az a JÓ, amihez ragaszkodnunk kell és amivel le lehet győzni a gonoszt. Mint ahogy azt megtette a Názáreti Jézus a Golgotai kereszten, ahol minden gonoszság rátámadt, rázúdult, hogy megtörje a benne levő végtelen és teljes jót, az agapét = szeretetet. A sátán az emberek által mindent elkövetett, hogy Jézust „kihozza a sodrából”, elkapja az indulat, a harag, a bosszúállás, a gyűlölet, az önzés és lemondjon az ember megmentéséről. Összes praktikáját latba vetette, hogy a benne levő szeretetet legyőzze és megsemmisítse. DE NEM SIKERÜLT A BENNE LEVŐ JÓSÁGOT A GONOSZNAK LEGYŐZNIE: végig csinálta engesztelő áldozatát és ott is közben járt érettünk imádkozva – minket men(teget)ve: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!”

Jézus a meghalásig ragaszkodott a jóhoz és a BENNE LEVŐ JÓSÁG GYŐZTE LE A GONOSZT. Inkább meghalt, minthogy a sátán egy talpalatnyi helyet is kapjon a szívében. Igaz, ebbe bele szakadt a szíve, de mégis ő győzött, mert sikerült, amiért jött: GYŐZÖTT A SZERETET. És nem maradt meghalva, hanem átment a halálon, mert harmadnapra feltámadt! Ma is él és elküldte Szentlelkét, aki bizonyságot tesz (=képessé), hogy igenis lehet ebben az embervilágban egy olyan új életet kapni, amelyben a jó a győzedelmes és amely mások felé is le tudja győzni a gonoszt. Nehéz, de lehet! Egyedül nem megy, de Vele való életközöségben sikerül! Dicsőség Istennek!

Nos neked ebből a sorozatból melyik szeretetmegnyilvánulással van nehézséged? Vagy így kérdezzem: hánnyal? Melyiket sikerül könnyebben, melyiket nehezebben megélni? Talán azt mondod: „Hát… mikor melyiket”. Próbálkozol, de sokszor a körülményektől, az állapotodtól függ! Tanácsom: inkább te függj Jézustól és felülemelkedsz a körülményeken – ezzel együtt a gonoszságokon és a Szentlélek segít, hogy győztes napjaid legyenek!

MA (tól): elemezd ezt a sorozatparancsot egyenként és vizsgáld meg magad, melyikkel, hogy állsz. Adj hálát azokért, amikben sikeres vagy, és könyörögj azokért, amikben veszíteni szoktál.  Ez nem is egy napra való feladat – inkább életen át tartó folyamat. De megéri!

 

Íme:

Gyöngédség – tisztelet – buzgóság – reménység – türelem – állhatatosság – adakozás – vendégszeretet – áldásmondás – együttérzés (15.v) – egyetértés – alázat – szerénység (16.v.) – megbocsátás (17.v.) – tisztesség – békesség – odabízás (19.v.) – irgalmasság (20.v.).

 

Napközben is figyeld, melyiket hozza előtérbe az Úr, hogy gyakorold. Például:

– ha találkozol valakivel, vagy felhív valaki, aki bosszantó dolgot mond, gyakorold felé a békességet;

– ha bejelentkezik hozzád valaki, aki felé gyakorolhatod a vendéglátást;

– ha piszkál valaki a munkahelyen, akivel szemben gyakorolhatod a türelmet, a megbocsátást, az odabízást, az áldásmondást

– stb.

Vélemény, hozzászólás?