Olvasandó: Rómaikhoz írt levél – 2. fejezet  
1-16. vers

„(1) Azért nincs mentség számodra, ó, ember, bárki légy, aki ítélkezel, mert amiben a másikat megítéled, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed te is, aki ítélkezel. (2)Tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. (3) Vagy azt gondolod, ó, ember, aki elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, holott magad is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Isten ítéletét? (4) Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? (5) De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, (6) aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (7) azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök életet ad, (8) de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal. (9) Nyomorúságban és gyötrelemben lesz része minden gonoszt cselekvő ember lelkének, zsidónak először, de görögnek is; (10) ámde dicsőség, tisztesség és békesség illet minden jót cselekvőt, zsidót először, de görögöt is, (11) mert Isten nem személyválogató. (12) Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt vétkeztek, a törvény alapján ítéltetnek el. (13) Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt megtartják. (14) Mert amikor a pogányok, akiknek nincsen törvényük, természet szerint a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük, (15) jelezve, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe; lelkiismeretük és egymást kölcsönösen vádoló vagy mentegető gondolataik is erről tanúskodnak majd (16) azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (2/1): Te csak ne kárhoztass, inkább hirdesd az evangélium igazságát és imádkozz megtérésért!

A korábban felsoroltak miatt gyakran érezzük úgy, hogy ezen a földön nincs igazság. És bánt, hogy nemcsak emberek miatt, hanem mintha Isten is eltűrné ezt, mert nem cselekszik akkor, amikor mi elvárnánk. Türelmetlenül kérdezzük: Miért nem szolgáltat már Isten igazságot? Miért nem avatkozik már közbe?! Miért engedi ezt a sok gonoszságot?

Ebben a szakaszban két válasz is van ezekre a kérdésekre:

1) Isten türelme a Harag Napjára vár az ítélettel (5.;16.vers). Azért vár, mert nem akarja a konok ember halálát, hanem hogy megtérjen (4.v). Az, hogy Isten nem azonnal büntet, jóságából fakad. Jóakarata miatt van, hogy tovább engedi a gonosz embert is az útján, lehetőséget adva még a megtérésre. De ez nem azt jelenti, hogy igazságtalan, vagy elnézi a bűnt, mert a meg nem bánt bűn számon van tartva, „gyűlik” a Harag Napjára és már most is az Isten haragja van rajta a konok emberen. Még akkor is, ha másokat ugyan elítél, de valójában ő is azok útján jár – megtérés nélkül.

2) Tehát a másik válasz pedig az, hogy Isten nem személyválogató. Nem részrehajló. Mivel az evangélium szerint fog igazságot szolgáltatni (16.v.) arra vár, hogy:
– a lelkiismeret, (=szívbeírt törvény)
– a kölcsönös vélemények, (= íratlan törvény)
– és az Isten kijelentett törvényének (= leírt törvény) együttes hatása mindenkit eljuttasson az Isten igazságának a felismerésére, mivel egyedül a Jézus Krisztus érdeme elégséges nekünk ahhoz, hogy megállhassunk Isten előtt, mert a „haragot” amit, mi csak begyűjteni tudunk ő, a Názáreti Jézus Krisztus fordította el rólunk kereszthalálávalMagára! Úgyhogy Isten arra vár, hogy ezt minél többen el- és felismerjék: Egyedül kegyelemből menekülhetünk meg az Isten bűn miatti haragja elől. Egyedül Jézus Krisztus érdeméből van üdvösség, amit Ő maga kínál! Ez a megtérés, hogy megadod magad Istennek és Neki adsz igazat!

Ma: légy te is türelmes az iránt, aki esetleg gonoszsággal illet téged, mondd el neki az evangéliumot és imádkozz a megtéréséért!

Vélemény, hozzászólás?