Keresztelkedés

Keresztelési előkészület lépései
a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezetben

 

GYERMEKEK ESETÉBEN

BEJELENTKEZÉS.

Időpontok egyeztetése – Mivel nagy fontosságú eseményről van szó, nálunk a keresztelésre legalább egy hónappal előbb be kell jelentkezni, hogy legyen idő a megismerkedésre és a közös felkészülésre. Különösen is ragaszkodunk ehhez azok esetében, akik nem gyakorolják a hitüket.


Feltételek ismertetése – Csak olyan esetekben vállaljuk a keresztelést, ha reménységünk lehet afelől, hogy a kereszteléskor tett fogadalmunk teljesítése nem ütközik eleve látható akadályokba (pl. távolság, hozzáállás).


Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a keresztelendő gyermek családja:

– Helyben lakjon, vagy ha nem, a lakóhelyéhez közel eső református gyülekezettel vegye fel a kapcsolatot.

– Helyben, vagy a lakóhelyén vegyen részt az előkészítő találkozásokon.

– Valaki a közeli rokonságból legyen gyakorló keresztyén (pl. nagyszülők vagy testvérek közül). Ha nincs ilyen, akkor a család kérjen fel, vagy fogadjon el valakit a gyülekezetből „pártolóként”.


ISMERKEDÉS

„Helyzetfelmérés” – kölcsönös bemutatkozás, családi, vallási háttér, motiváció stb.

– A keresztség lényegének ismertetése ( isteni eredete, emberi jelentősége).

– A keresztelés menetének és tartalmának az ismertetése.

– Bibliai olvasmány és hitvallásos olvasmány kijelölése (házi feladat).


BESZÉLGETÉS

A kiadott olvasmányról, felmerülő kérdésekről beszélgetés. Szükség esetén, illetve érdeklődés esetén további „beszélgetős” alkalom lehetséges.


KERESZTELÉS

A keresztelési alkalmakon előfordulhat, hogy egyszerre több család gyermekét is megkereszteljük. A keresztelés a gyülekezet jelenlétében történik – a családdal együtt, közösen megvalljuk hitünket és ígéretet teszünk a gyermek hitben való nevelésére, mert REMÉNYSÉGBEN KERESZTELÜNK, hogy egy napon majd maga a megkeresztelt is hitre jut Jézus Krisztusban és elfogadja megváltójának.


KERESZTELÉST KÖVETŐEN

Mivel a keresztelés a gyülekezet közösségében történik, mi úgy tekintünk a keresztelt gyermekre és családjára, hogy hozzánk kívánnak tartozni. Ezért számon tartjuk és várjuk a családokat, hogy hitüket gyakorolják is a közösségünkben. Tartsák a kapcsolatot, járjanak alkalmainkra – érezzék otthon magukat gyülekezetünkben. Mi pedig igyekszünk minden segítséget megadni a családnak ahhoz, hogy gyermekeiket hitben nevelhessék. Máshol lakók esetében segítünk abban, hogy a lakóhelyükhöz közel lévő református gyülekezetbe bekapcsolódjanak és beilleszkedjenek annak életébe. Közösség nélkül ugyanis nincs egészséges, növekvő keresztyén élet. Ennek a bibliai igazságnak az elfogadását és gyakorlását elvárjuk a keresztelő családtól.


 

 

 

FELNŐTTEK ESETÉBEN

BEJELENTKEZÉS, ISMERKEDÉS

A gyermek keresztség esetéhez hasonló módon.


ELŐKÉSZÜLET

A felnőtt keresztséget is felkészítő lelki alkalmak előzik meg és követik is. A felkészítés történhet külön-külön személyenként és csoportokban is. Egy FELKÉSZÍTŐ KURZUS hét alkalomból áll.


SZÜKSÉGES…,

hogy a keresztelkedni akaró kezdjen el rendszeres Bibliát olvasni, Igét hallgatni. Kérdéseit, kétségeit, gondolatait őszintén ossza meg a felkészítő lelkipásztorral.


KERESZTSÉG

Felvételéhez az alábbi dolgok elengedhetetlenek:

– A NÉGY LELKI TÖRVÉNY megismerése és elfogadása.

– JÉZUS KRISZTUSBA, MINT ISTEN FIÁBA ÉS SZEMÉLYES MEGVÁLTÓBA VETETT HIT

– ÉLETRENDEZÉS (bűnbánat, bűnvallás és –megtagadás – bűnbocsánat elfogadása)

– CSATLAKOZÁS egy keresztyén gyülekezethez: nyilvános hitvallás- és fogadalomtétel keretében (konfirmáció).


 

 

 

Bővebb felvilágosítás személyesen vagy telefonon, egyeztetett időpontban:

06-46-400-599