Alapítvány bemutatása

 • Alapító neve: Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközség
 • Képviselők neve: Péter András lp., Almási Gyula gn
 • Kuratórium elnöke: Victor Benjámin
 • Titkára: Dr. Gaál Jolán
 • Tagjai:  Csatári László, Szabó Lászlóné, Szakácsné Balla Ágnes, Szálkai József, Trencsényi Klára

Az alapítvány célja a diósgyőri egyedül élő, nehézsorsú öregek lelki, anyagi és természetbeni támogatása. Embertársaink egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés.

Az alapítvány szolgáltatását igényelhetik: az egyházközséghez tartozó diósgyőri kötődésű, elsősorban református vallású idős korú, egyedül élő, nehéz szociális körülmények között élő és emiatt rászoruló személyek, akiknek állandó felügyelete, gondozása és ápolása biztosított. Az alapítvány közvetlen egészségügyi vagy orvosi felügyelet ellátását nem vállalja.

A szolgáltatás igénybevételének módja: közvetlenül a kuratóriumhoz intézett írásbeli vagy szóbeli kérelem formájában.

A cél szerinti juttatások formái:

 • pénzbeli – esetileg rendszeresen járadékszerűen
 • szociális étkeztetés, ebédkihordás vagy más ellátás formájában
 • gyógyszertámogatás, gyógyszerkiváltás
 • közvetlen fizikai segítségnyújtás a lakás, háztartás, porta vagy a gazdaság rendbetétele
 • lelkigondozás, gyülekezettel való kapcsolattartás
 • családpasztoráció
 • tervben: szeretetotthon létesítése, működtetése

Az alapítvány céljai megvalósításához adományokat gyűjt, és pályázatokon vesz részt. Cél szerinti szolgálatok végzésére önkénteseket keresünk, akik készek felelősséggel és szeretettel végezni a felsorolt szolgálatokat alkalmanként, vagy rendszeresen, rövidebb-hosszabb távon.

Kapcsolat az Alapítványhoz:

Victor Benjámin kuratóriumi elnök: 06-30-658-98-44