Olvasandó: Korinthusiakhoz írt 2. levél – 6. fejezet 
11-18. vers

„(11) A szánk megnyílt, a szívünk kitárult előttetek, korinthusiak. (12) Nem mi vagyunk szűkkeblűek irántatok, hanem a ti bensőtökben szűk a hely. (13) Viszonzásul – mint gyermekeimnek mondom – tárjátok ki ti is szíveteket. (14) Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? (15) És milyen egység lehet Krisztus és Beliál között? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? (16) Vagy hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta: Bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. (17) Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük – azt mondja az Úr –, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, (18) Atyátok leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek – azt mondja a mindenható Úr.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (6/1): Őszinte szívvel nyitni – zárni!

Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korinthusiak: … tárjátok ki ti is szíveteket!

Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában,

Pál kapcsolata a korinthusi testvérekkel igazán mély krízisbe került hamis tanítók és álpróféták hatására. Szemelyük, versengésük által a Sátán éket vert közéjük. Azt mondják, hogy egy krízis önmagában nem baj, a baj az, ha rosszul jön ki belőle az ember. Pál igyekszik mindent megtenni azért, hogy jól jöjjenek ki belőle és harmonikus, őszinte testvéri kapcsolat legyen közöttük. Őszinte szívvel kitárulkozik a korinthusiaknak, hogy lássák – érezzék: Ő kész szívére ölelni őket. De abban is őszinte, hogy határozottan kijelenti: nem vállalhatják tovább a közösséget a hitetlen bajkeverőkkel. Elvárja, hogy Krisztus népe elkülönüljön tőlük. Merni kell olykor határozott, egyértelmű, akár szakítást igénylő fellépéssel tisztázni, hogy ki milyen döntésre kész. Ebben a tisztázásban éppen segítség a krízis, mert kiderül benne, hogy kivel lehet, kivel érdemes a közösséget vállalni, és kivel szükséges megszakítani. Ki felé szabad nyitni, kivel szemben muszáj zárkózni! Ki az, aki mellettünk áll valóban őszinte szívvel. Persze rólunk is kiderül a krízisben, hogy mi van a szívünkben – vagy még inkább, hogy KICSODA van a szívünkben!? Mert, ha Jézus Krisztus előtt már megnyitottuk a szívünket, vagyis befogadtuk Őt, aki minket elfogadott, akkor maga a Szentlélek dönti el a szívünk mélyén, kik azok, akikkel vállalhatjuk a „közös igát”, és kik azok, akikkel nem.

mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

MA: lehet, hogy te is épp egy kapcsolati krízisen mégy keresztül. A Szentlélek vezessen, hogy tudj bölcsen, őszinte szívvel nyitni, illetve zárni – ahogy kell.


Vélemény, hozzászólás?