Olvasandó: Józsué könyve – 9. fejezet 
3-15. vers

„(3) De meghallották Gibeón lakói is, amit Józsué Jerikóval és Ajjal cselekedett, (4) és ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követeknek adták ki magukat. Szamaraikra ócska zsákokat és ócska, megrepedezett és összekötözött borostömlőket szereztek, (5) ócska, megfoltozott sarukat a lábukra és elnyűtt ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes volt. (6) Így mentek el Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és azt mondták neki és az izráelieknek: Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. (7) Az izráeliek pedig azt mondták a hivvieknek: Hátha közöttünk laktok. Hogyan köthetnénk szövetséget veletek? (8) Azok pedig azt mondták Józsuénak: Szolgáid vagyunk! Józsué ezt kérdezte tőlük: Kik vagytok, és honnan jöttetek? (9) Azt mondták neki: Igen messze földről jöttek szolgáid, az ÚRnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett. (10) Azt is mind, amit az emóriak két királyával, Szíhónnal, Hesbón királyával és az astáróti Óggal, Básán királyával cselekedett, akik a Jordánon túl voltak. (11) Ezért így szóltak nekünk a véneink és földünk minden lakosa: Szerezzetek magatoknak eledelt az útra, menjetek eléjük, és mondjátok nekik: „Szolgáitok vagyunk, most azért kössetek szövetséget velünk! (12) Itt a kenyerünk: még meleg volt, amikor eleségül elhoztuk házainkból, amikor elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk. Most, íme, száraz és penészes lett. (13) Ezek a borostömlők is, amelyeket új korukban töltöttünk meg, íme, hogy megszakadoztak! Ezek a mi ruháink és saruink pedig elnyűttek az igen hosszú út miatt.” (14) Akkor vettek a férfiak az eledelükből, az ÚR tanácsát pedig nem kérték ki. (15) Józsué békességesen bánt velük, és szövetséget kötött velük, hogy életben hagyja őket; gyülekezet vezetői pedig megesküdtek erről nekik.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/3): Ne légy hiszékeny és felületes, hanem óvatos és alapos…

Az Aj városának bevétele után a következő nagyszabású ünnep arról tanúskodik, hogy Izrael lelki győzelmet is aratott. Kitisztította a bűnt, ragaszkodott Isten vezetéséhez, felbátorodott a bizalomban Isten iránt és mindennek katonai győzelem, hatalmas zsákmány lett az eredménye. A szellemi síkon megvívott harc eredménye mindig megmutatkozik a fizikai, biológiai, testi életben is! De az ellenség nemcsak nyíltan támad, hanem alattomosan, megtévesztő módon is. Ilyenkor nem megsemmisítve, hanem manipulálva, kihasználva akar – és sajnos tud is – elbuktatni. Kihasználja a hívő lélek gyengéit. Egyik ilyen a jóhiszeműség, másik a hiszékenység, harmadik a felületesség.

Józsué hívő ember volt. Uralkodó lelki alapállása a bizalom volt. Itt meglátszik: nemcsak Isten felé, hanem emberek felé is. Jóhiszeműen járt el. Gyanakodott ugyan, de megelégedett a kapott „bizonyítékokkal” – amik csak a szemnek és a fülnek voltak mérvadók. Felületesen jártak el. Emberi módon, a maguk esze után mentek és nem kérdezték meg az Urat! Nagy ballépés lett az eredménye évszázados rossz hatással a szent nép életére. Nem elég a „jószívűség” és a magunk eszére való támaszkodás!

 

Ma: Bármilyen ismeretlen, tapasztalatlan helyzet vagy személy is kerül eléd, légy óvatos, alapos, és kérj felülről bölcsességet a helyes döntéshez!

Vélemény, hozzászólás?