Olvasandó: Józsué könyve – 9. fejezet  
16-21. vers

„(16) De harmadnap múlva, azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy azok a közelből valók, sőt közöttük laknak. (17) Elindultak tehát Izráel fiai, és harmadnap eljutottak a városaikhoz. A városaik pedig ezek voltak: Gibeón, Kefírá, Beérót és KirjatJeárim. (18) De nem bántották őket Izráel fiai, mivel megesküdtek nekik a gyülekezet főemberei az ÚRra, Izráel Istenére. Emiatt zúgolódott az egész gyülekezet a főemberek ellen. (19) Az összes főember ezt mondta az egész gyülekezetnek: Megesküdtünk nekik az ÚRra, Izráel Istenére, most hát nem bánthatjuk őket! (20) Ezt tesszük velük: életben hagyjuk őket, és így nem érhet bennünket harag az esküvésért, amellyel megesküdtünk nekik. (21) Azután ezt mondták a főemberek: Ám éljenek, de legyenek az egész gyülekezet favágói és vízhordói. Ezt meg is mondták nekik a főemberek.”

/Revideált Károli Biblia (Veritas)/

Napi parancs (9/5): Ha hibázol, becsületesen vállald következményét!

Valamennyien könnyen követünk el hibákat. Még a hit kiváló személyiségei is követtek el hibákat. Gondoljunk csak Ábrahámra és Mózesre, vagy másokra is, mint Elimélek (Ruth 1) és Péter (Gal 2). Egy egész hívő közösségnél vagy egy helyi gyülekezetnél is előfordul, hogy rossz döntéseket hoznak. Józsué, a fejedelmek és a nép látja már, hogy súlyos hibát követtek el és mit tegyenek most? Mit kell tennünk, ha észrevesszük, hogy rosszul csináltunk valamit? Egyes hibákat még ki lehet javítani, miközben másokat nem lehet megszüntetni. Akkor hát mit kell tenni?

Izráel egész népe és vezetői megesküdtek, s ezt az ÚR nevében tették, hogy életben hagyják a gibeóniakat. Most már nem változtathatják meg a szavukat. Ezt Isten nem engedné meg. A hibára ugyan bocsánatot kap Izráel, de a következményeit hordozniuk kell. Ez az elv érvényes minden egyes hívő életére, valamint a mi közös életünkre és felelősségünkre is, mint akik a Krisztus teste vagyunk e Földön, úgy ahogy ez esetben is látni fogjuk. Nekünk mindnyájunknak tanulnunk kell a hibáinkból, és ezek a leckék néha nagyon keserűek is lehetnek. Milyen sok hívő ember kötött már házasságot hitetlennel, bár tudták, hogy ezt a Biblia tiltja. „Az elragadtatás rövid, a megbánás hosszú”, mondja a költő. Azt már nem lehet meg-nem-történtté tenni! Sőt a Biblia meg is tiltja a házasságok felbontását! Amit a menyegzői szertartás alkalmával megfogadunk, azt hallja az Úr; Ő komolyan veszi és megtiltja nekünk, hogy visszavonjuk. Ugyanez történik, amikor az ember egy hitetlen társsal közös üzletet alapít. A Biblia az ilyesmit ugyancsak felemás igának nevezi (2Kor 6,14-18).

Józsué és a fejedelmek becsületes emberek voltak, akik állták a szavukat. Bár szégyenletes volt, ami történt, nem akartak gyalázatot hozni Istenre és népére azzal, hogy megszegnek egy szent megállapodást. Mégis, bár Izráel nem vonja vissza, amit megfogadott, meg kell büntetni a csalókat, Józsué ezért megfeddte a gibeóniakat, mert nem voltak becsületesek, és állandó rabszolgaságra kárhoztatta őket.

 

Ma: maradj becsületes, az adott szó kötelez, és vállald következményeit!

Vélemény, hozzászólás?